Home / Genç Girişimcilere 50 bin TL Hibe Kredi / 2017 Büyükbaş Hayvancılık Hibe Destek ve Kredileri

2017 Büyükbaş Hayvancılık Hibe Destek ve Kredileri

2017 KOSGEB Hibe Destekleri

Küçük işletme sahipleri ve ilk defa hayvancılıkla uğraşmak isteyen girişimciler için 2016 yılında en dikkat çeken destek AK Partiden geldi. AKP’nin seçim vaatlerinden olan Genç Çiftçiye 30 Bin TL Hibe Kredi özellikle hayvancılığa ilk defa girecek olan çiftçiler için çok iyi bir seçenektir. Bu kredi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında verildi ve pek çok genç çiftçi büyükbaş hayvanlarına kavuştu.Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi 2017 yılında da verilecektir. Bu kredi için makalemizi mutlaka okuyunuz.

2017 Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme  Kurumu  Destekleri

Özellikle kırsal kesimdeki çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan işletmelerin en büyük destekçisi olan TKDK 2016 yılı içinde yeni destek programını açıkladı. Avrupa Birliği Fonlarıyla desteklenen IPARD II Dönem Programı çerçevesinde 2014-2020 yılları kapsayacak hibe programı 18 Aralık itibari ile başlamış bulunmaktadır. IPARD II programıyla hedeflenen destekler şöyledir;
1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,
3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,
4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı
5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri
6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları

Sicil affı geliyor. 11.5 milyon kişi kara listeden çıkacak. Sicil affından kimler nasıl faydalanacak. Tıklayınız.

TKDK‘nın vermiş olduğu ve pek çok tarım işletmesini kapsadığı gibi et ve süt üretimine dönük büyükbaş hayvancılık projeleri için vermiş olduğu %50-70 oranındaki hibe karşılıksız olarak verilmektedir. Yani çiftçilerimizin aldıkları bu krediyi geri ödemeleri gerekmemektedir.

 

Büyükbaş Hayvancılık ile ilgili IPARD II destekleri şunlardır;

101-1 : Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 : Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

KOSGEB Esnafa 50 Bin TL Faizsiz Kredi imkanı sağlıyor. Ayrıntılar için tıklayınız.

TKDK IPARD II Hibe Desteklerinden hem yeni kurulacak olan işletmeler hem de faaliyette olan işletmeler faydalanabilmektedir. Destek isteyecek işletmelerin en az 10 en fazla 120 başlık bir proje oluşturmaları gerekmektedir.
IPARD II kapsamında desteklenecek projeler bütçesi en az 15.000 Euro en fazla 1.000.000 Euro olmalıdır. Buda eğer %50 hibe desteği alırsanız 7.500 Euro ile 500.000 Euro arasında bir karşılıksız hibe alabileceğiniz anlamına gelir.

TKDK IPARD II Hibe Destek Programının başvurusu için gerekenler, izlenecek yol ve başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Bu sektörlerde yatırımcılara %50-70 oranında destek sağlanacak olup toplam öngörülen bütçe ise 85 Milyon TL dir.

Bizi Facebook sayfamızdan takip edin ve tüm Hibe Kredi detaylarından anından haberdar olun.

“Küçük İşler, Büyük Fırsatlar” isimli yazı dizimizde küçük sermayeler ile yapılabilecek işleri anlattık. Yeni İş Fikirleri için tıklayınız.

2017 Kalkınma Ajansı Kredileri

Ülkemizde kurulu bulunan 26 adet Kalkınma Ajansı büyükbaş hayvancılık alanında önemli destekler vermektedir. Özellikle süt üretimi yapan işletmeler ve damızlık koç, boğa ve teke üretimine önemli destekler sağlayan Kalkınma Ajansları %35 ile %80 arasında hibe destekleri sağlayabilmektedir. Sizde ilinizin bağlı bulunduğu kalkınma ajansını yakından takip edip pek çok destekten faydalanabilirsiniz. Kalkıma Ajansı listesi için tıklayınız.

 

2017 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DAP, GAP,  KOP (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri) ve DOKAP kapsamında bulunan illerde mevcut sığır ve koyun/keçi işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek hayvanların temininin desteklenmesi amacıyla %50 Hibe Desteği sağlamaktadır. Bakanlık bu hibe programını 2014-2018 yılları arasında uygulamaya almıştır. 2016 yılı başvurularının Nisan ayında yapıldığı destek programı için 2017 başvurularının 2017 Nisan ayında açılması beklenmektedir.

“Küçük İşler Büyük Fırsatlar” yazı dizimiz ile çok küçük sermaye kurulabilecek iş fikirleri için tıklayınız.

Tarım Bakanlığının Büyükbaş Hayvancılık için uygulamaya koyduğu bu Hibe Destek Programı için il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılının Şubat-Mart aylarında bilgilendirmelerin yapılması beklenilmektedir.

Hibe desteği neleri kapsamaktadır?

1.Yeni ahır/ağıl inşaatı yapmak veya ahır/ağılların tadilatı yaptırma işlerinde kullanılmak üzere % 50 hibe destek kredisi verilecektir.

2.Küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin kullanımı için damızlık koç ve teke alımlarında %80 hibe destek kredisi verilecektir.

Hibe programına kimler başvurabilir?

Başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce TÜRKVET veri tabanına kayıt yaptırmış olan veya Koyun/Keçi kayıt sistemine kayıtları bulunan üreticiler ve başvuru tarihinde işletmesinde en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya an az 100 en fazla 200 baş anaç koyun/keçi bulunan işletmesi olan gerçek kişiler, tüzel kişiler  başvuru yapabilirler.

İşletmeme Ne Kadar Hibe Desteği Alabilirim?

Bakanlık mevcut işletmenizi en fazla 2 kat büyütmeniz için destek sağlamaktadır.
Eğer 10 büyükbaş hayvan işletmeniz varsa hibe desteğinizin maksimum limiti 20 baş için olmalıdır. Bakanlık 2015 yılı Hibe Desteği için bir anaç sığırın bedelini 6.000 TL olarak belirlemiştir.

Buna göre 10 Başlık tesisiniz için 6.000 x 20 = 120.000 TL değerinde proje hazılayabilir ve bunun %50’si olan 60.000 TL Hibe Desteği alabilirsiniz.

2017 yılında açılacak olan bu hibe destek programından haberdar olmak için sitemizi ve Facebook sayfamızı takip ediniz.

BANKALARIN SAĞLADIĞI HAYVANCILIK KREDİLERİ

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvancılık Kredileri

Ziraat Bankası Türkiye’de tarım kesimine en çok kredi sağlayan bankasıdır. Ziraat Bankası 2017 yılında da büyükbaş hayvancılık için uygun şartlarda faiz indirimli krediler sağlamaktadır.

Ziraat Bankası hem besi hem de süt üretimi için kurulacak ve mevcut durumunu büyütecek işletmelere kredi sağlamaktadır. Bunun için ön şart kurulacak işletmenin en az 10 baş hayvana sahip olması veya 10 başın altında kurulu bulunan mevcut işletmelerin hayvan sayısının 10’un üzerine çıkarılması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;

 • Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık, en az bir doğum yapmış büyükbaş hayvan (sığır, manda) alımı
 • Barınak yapımı ve tadilatı
 • Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
 • Yem hazırlama ünitesi alımı
 • Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
 • Gübre yönetimiyle ilgili altyapı ve alet/ekipman alımı
 • Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;

 • Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
 • Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Kaynak: Ziraat Bankası

Ev Hanımları için Mikro Kredi – 1000 TL – 15.000 TL arası Mikro Kredi makalemiz için tıklayınız.

Denizbank Büyükbaş Hayvancılık Kredileri

Denizbank hayvancılık alanında en çok kredi veren bankalarımızdan bir tanesidir. Mööö’kemmel bir fırsat sloganı ile 2016 kredilerini duyuran Denizbank özellikle hem besi hem de süt üretimi için büyükbaş hayvan alacaklara fatura tutarının %75’ine kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Örneğin 100.000 TL değerinde hayvan alımı yapacaksanız Denizbank size 75.000 TL kredi imkanı sağlıyor.

Denizbank Büyükbaş Hayvancılık kredileri 12 ay vadeli olup iseterseniz 6 ayda bir ödeme yapabiliyorsunuz. Buda özellikle besi hayvanlarınızı alıp besleyip sattıktan sonra ödeme yapabilmeniz anlamına geliyor.

Kaynak: Denizbank

Genç Girişimcilere 50.ooo TL Hibe Krediyi kimler alabilecek? Tıklayınız.
2017 Genç Çiftçilere 30.000 TL Hibe kredi ile ilgili makalemiz için tıklayınız.
Büyükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri ile ilgili makalemiz için tıklayınız.
Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri ile ilgili makalemiz için tıklayınız.
Seracılık için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için tıklayınız.
Organik tarım için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için tıklayınız.
KOSGEB Hibe ve Destekleri için tıklayınız.
Evde makale yazarak ayda 500 TL ek gelir elde etmek.Tıklayınız.
50 TL ile Zengin Olmak. Web Sitesinden Para Kazanma makalemiz için tıklayınız.

 

About admin

Check Also

tkdk logo

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu) Destekleri ve Hibe Kredileri

Gelişmekte olan ve yarı gelişmiş ülkelerde kent ve kırsal alanlar arasında yaşam şartları açısından pek …

54 comments

 1. Ben firmami sirket olarak 3 aydan fazla oldu kurali,ankaraya 100 km mesafeye yakin icinde ev ahir garaj vs. Olan bir yer satin aldim kosgeb den hayvancilik kredisi alabllirmiyim ,cevaplarinizi bekliyorum

 2. Yılbaşından sonra verilen hayvan kredilerini inceledim. Ziraat bankasının kredileri hiçte uygun değil bence. o kdar hayvan alacak param olsa size başvurmam.

 3. Devlet destekli hayvan kıredisi almak çok zor. boşuna uğraşmayın. bence bankalara gidin.

 4. Küçükbaş hayavancılık olarak Türkiyenin her iline ana arı gönderimi yapmaktayız.

 5. slm ben 250 başlık bir hayvancılik teşviği kullanmak istiyorum neler yapmam gerek buyükbaş besicilik olarak

 6. Beş milyon tl küredi kullanmam icin ne şartlar gerekiyor ve ne kadar süre içinde sonuclanır

 7. Hayvan çıkık yapmam icin beş milyon tl Nasıl küredi Nasıl alabilirim ve şartları nelerdir ne kadar Zaman içinde ala bilirim

 8. iyi günler ben 19 yaşındayım ve ben köyde kalmak ve hayvan cılık yapmak istiyorum bana bi yolgös terirmisiniz

 9. Küçük baş hayvancılık yapmak istiyorum

 10. Hayvancılık yapmak istiyorum

 11. Askerden gelen oğlum için en az 10 baş kurbanlık düve almak istiyorum şartları nelerdir nereye müracat etmek gerekiyor

 12. Merhabalar…Biz 4 arkadaş sermayesi yaklaşık 250,000 TL si olan gerçek kişileriz…İşe sıfırdan başlıycağız tarla.ahır.içinin ekipmanları ve hayvanlar herşey sıfırdan olacak …Kurmak istediğimiz büyükbaş Ahır( Besi Çiftiliği ) yaklaşık olarak ne kadar paramız gider maliyeti bize ne olur devletten tarla.ekipman.büyükbaş hayvan hibe ve faizsiz kredileri nasıl ve nereden alabiliriz ? Bilgilendirirseniz çok teşekkür ederiz….Saygılarımla…

 13. Çiftçilere 30 bin lira hibe kredi veriliyor. Son başvuru 30 gün sonra. bence kaçırmayın.

 14. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği, arıcılık ve benzeri faaliyetler için devlet hayvancılık kredisi veriyor. genç çiftçilere 30 bin lira hayvan hibesi veriyor.

 15. Büyük baş hayvan almak istiyorum

 16. Merhaba ben koye donup buyuk bas hayvancilik yapmak istiyorm suan cifcilik belgesi pazartesi gunu cikaca k benim bu hibeyi almam icin ne gerekiyo nereye basvurabilirim arsam var

 17. ıbrahım bayram

  basvuru tarıhını kacırdım tekrar basvuru sansım varmı

 18. Büyükbaş besi hayvancılığı yapmak istiyoruz. Konu ile ilgili olarak canlı hayvan alımı barınak yapımı gibi konularda nasıl teşvik ve kredi alabiliriz.
  Ayrıca eğer hazır bir işletmeyi alırsak devletten canlı hayvan alımı veya işletme için herhangi bir destek alabilir miyiz ?
  Cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler.

  • Kürşat bey
   Hayvancılık ile ilgili hibeleri TKDK vermektedir. TKDK nın desteklediği illeri görmek için Hibe Teşvik ve Kredi haritamızı incelemenizi öneririz. http://www.hibebasvuru.com/hibe-haritasi TKDK yeni çiftlik inşa etmek amacı ile hibeleri biraz zor veriyor. Bunun yerine TKDK nın desteklediği illerde 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli çiftlik almanız daha doğru. Çiftlik alımından sonra IPARD 2 kapsamında %50 den %80 ‘ne kadar hibe kullanabilirsiniz. Ancak burada çok iyi bir analiz ve çok iyi bir proje hazırlamanız gerekiyor. Yukarıda da belirttiğim gibi hangi hibelerden ve kredilerden faydalanabileceğiniz ile ilgili Hibe Teşvik Kredi Analiz ve Başvuru sistemimizi kullanmanızı öneririz. http://www.hibebasvuru.com/hibe-kredi-tesvik-analiz-ve-basvuru

 19. Hayvancılık yapmak istiyorum bütün belgelerim mevcuttur kiralamış olduğum damım da var kendi adıma kayıtlı arazilerim ve esnafım iki iş yerim daha vergi mükellefi yım hayvan almam için bayan kredisi kullanmak istiyorum yardımcı olur musunuz

 20. Merhaba Bize ait Kars Kağızmanda 21 dönüm arazi 200 adet küçük baş veya 100 adet büyük baş hayvan alabilecek dam 200 adet civarı kayısı ağacı yani meyve bahçesi mevcuttur yaşım 40 bu krediden faydalanabilirmiyim

 21. merhabalar 1000 m2 kurulu projeli buyuk baş hayvan çiftliğim var buyuk baş sıgır yetiştiriciliği yapmak istiyorum bunun için neler yapmam gerekiyo biligilendirirseniz sevinirim

 22. merhabalar benim 1000 m2 alanda kurulu buyukbaş hayvan çiftliğim var kurbanlık buyukbaş hayvan kredisi almam konusunda yardımcı olursanız sevinirim bilgilrinize

 23. Merhaba ben yer alıp büyükbaş hayvan bakmak istiyorum ama elimde matti imkan yok küçük çapta bakıyorum ama büytme istiyorum

 24. Benim 58 büyük baş hayvanı var. 2 tane traktör um var.1 adet balye makinam var. 140 dönüm arazim var. Ben de bu destekten faydalanmak istiyorum. Ne yapmam lazım. Başvuru için geri olan evrak ve şartlar nelerdir. Bana bir yardımcı olabilir misiniz. İyi günler

  • DURSUN BEY SİZE ULAŞIM SAĞLIYABİLCEĞİMİZ BİR NUMARA YAZARSANIZ DETAYLI BİLGİLENDİRMELER TARAFINIZA SAĞLANACAKTIR İYİ GÜNLER DİLERİZ..

 25. Meraba. Ben. 29 yasında büyükbaş ve küçük bas hayvan işine girmek iştiyorum, 200 büyük bas 400 küçük başlı bir ahırım var , bomboş duruyor . Nasıl bir destek alabiliriz. Saygılar ( 0507 190 2222)

 26. Buyukbas hayvancilik isine girmek istiyorum . Yeteri kadar arazim mevcuttur . 24 yasinda bir genc girisimciyim . Yapacagim barinak 30 ila 40 donum uzerine olacak . 100 buyukbasla baslamayi hedefliyorum . 1 milyonluk bir yatirim olacak . Devlet hibesi hakkinda bilgi almak istiyorum . Yardimci olursaniz cok memnun olurum . Tesekkurler ..

  • İSMAİL BEY SİZE ULAŞIM SAĞLIYABİLCEĞİMİZ BİR TELEFON NUMARASI YAZARSANIZ YARDIMCI OLABİLİRİZ
   İYİ GÜNLER DİLERİZ

   • nilay hanım ismail bey gibi benimde yardıma ihtiyacım var. 45 adet büyük baş hayvan beslemek için yerimiz var ancak imkanımız yok.Baştan başlamak kaydıyla Bende devletin verdiği destek ve hibeler doğrultusunda besicilik yapmak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

    • TABİKİDE FATİH BEY SİZE ULAŞIM SAĞLIYABİLCEĞİMİZ NUMARANIZI YAZARSANIZ GERİ DÖNÜŞ SAĞLIYABİLİRİZ İYİ GÜNLER DİLERİZ

 27. Ben almanyadan 25 yasindayim türkiyeye gelip hayvancilik isiyapmak istiyorum arazimvar ahiri son sistemkurup cevremdekileri ve ülkemi kalkindirmak istiyorum ve ülkemde is yapmak istiyorum 004915222136377 bu numarayi ister arayin istermesaj atin ben döneyim size bilgilendirseniz cok memnun olurum

  • ÖMER BEY SİZE ULAŞIM SAĞLIYABİLCEĞİMİZ MAİL ADRESİNİZİ YAZABİLİRMİSİNİZ YURT DIŞINDA OLDUĞUNUZ İÇİN İŞLEM SÜRECİNİZ MAİL İLE BİLGİLENDİRİLİCEKTİR İYİ GÜNLER DİLERİZ

 28. DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN 0530 064 03 35 NUMARADAN ULAŞIM SAĞLIYABİLİRSİNİZ
  ( HAYVAN DESTEĞİ , YENİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ , MEVCUT İŞLETME DESTEĞİ , SERACILIK DESTEĞİ , PROJE YAZILIMI )
  KOBİ KALKINMA YETKİLİSİ NİLAY

 29. DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN 0530 064 03 35 NUMARADAN ULAŞIM SAĞLIYABİLİRSİNİZ
  ( HAYVAN DESTEĞİ , YENİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ , MEVCUT İŞLETME DESTEĞİ , SERACILIK DESTEĞİ , PROJE YAZILIMI )
  KOBİ KALKINMA YETKİLİSİ NİLAY

 30. Merhabalar ben kastamonuda yaşıyorum hayvanlıkla uğraşıyoruz 25 büyükbaş hayvanımız var 20 süt ineği almak istiyoruz yalnız sermayemiz fazla yok 2sene önce 2yıl ödemesiz 7yıl sıfır faizli kredi imkanı vardı bu hala mevcut mudur yada kredi veya hibe gibi şeyler var mı teşekkürler

  • DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN 0530 064 03 35 NUMARADAN ULAŞIM SAĞLIYABİLİRSİNİZ
   ( HAYVANCILIK DESTEĞİ , YENİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ , MEVCUT İŞLETME DESTEĞİ , SERACILIK DESTEĞİ , PROJE YAZILIMI )
   KOBİ KALKINMA YETKİLİSİ NİLAY

 31. Bana buyukbas besi danasi hibesi cikti fakat kac aydir ses soluk yok acaba teslimler ne zaman yapilacak haberi olan varmi

 32. Merhaba ben Çankırı da çerkeş ilçesinde Büyük baş hayvancılık et besi üzerine çiftlik açmak istiyorum Ancak sermayem yok nasıl bir yol izlemeliyim

 33. Çincilla üretimi yapmak için 2 yıl geri ödemesiz kredi alabilirmiyim. devlet döviz getiren bir sektöre neden yatırm desteği sağlamamaktadır.Ben 60 bin lira 2 yıl geri ödemesiz kredi almak için uğraşıyorum 2 yıl olmasının sebebi yavru yetiştirlmesi ve geri dönüş nedeniyle dir.Kredi verecek banka varmıdır.

 34. nilay hnm mrb biz üç arkadaş büyük baş küçük baş kanatlı hayvan çifliği ve üretim yeri kurmak istiyoruz ne gibi destek alabiliriz cevaplandırırsanız seviniriz.iyi çalışmalar

 35. Merhaba , Suan yurtdisinda yasiyorum ama Turkiyeye kesin donus yapacagim. Suanda arazim de evim sontaji ve sanayi elektrigim ve yari acik 30 adetlik buyukbas besihanesi hersey mevcuttur.

  Nilay hanim size sormak istedigim benim icin hangi kiredi yada hibe sartlari uygundur ? Anladigim kadariylan TKDK Hibe icin Proje gerekli oldugu benim besi ahirim projesizdir.

  Nasil bir yol onerirsiniz?

  E-Posta adresimden geri donerseniz mennun olurum : T.ederim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir