Home / Genç Girişimcilere 50 bin TL Hibe Kredi / 2016 Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destek ve Kredileri

2016 Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destek ve Kredileri

2016 yılında Küçükbaş Hayvancılık için hibe, faizsiz kredi ve faiz indirimli kredi sağlayan pek çok kurum bulunmaktadır. Bu kurumların en başından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, Halk Bankası, Deniz Bank, TEB gibi bankalar gelmektedir. Şimdi bu kurumların desteklerini inceleyelim;

2016 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri

Özellikle kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimizi ve işletmelerini desteklemeyi amaç edinmiş olan TKDK 2016 yılında da Küçükbaş Hayvancılık alanında faaliyet gösterecek olan işletmelere hem et üretimi için hem de süt üretimi için %50 ile %70 arasında Hibe Desteği sağlayacaktır. TKDK‘nın Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü IPARD II Fonu Birinci Başvuru Çağrı İlanını 18 Aralık 2015 dönemine başlatmış ve 2016 yılı içerisinde de devam ettirecektir. Özellikle Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık ile ilgili olan 101-1 : Süt Üreten Tarımsal İşletmeler ve 101-2 : Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler destekleri başvuruları 29 Ocak 2016 tarihine kadar devam edecektir.
ÖNEMLİ NOT: IPARD II Fonu Et ve Süt Üreten İşletmelerin makine ekipman alımlarını fiziki şartların yapımı ve iyileştirilmesi, tesisin modernize edilmesi gibi alanları desteklemekte canlı hayvan alımını desteklememektedir. IPARD II ile Küçükbaş Hayvancılık yapacak girişimcilerin en az 50 baş koyun veya keçiyi kendisinin temin etmesi gerekmektedir. Yani fonun sağladığı %50 ile ahır ve gerekli makine teçhizat ve idari giderler karşılanacak, sizin destek sağlayacağınız %50 ile de canlı hayvan alımı gerçekleştirilecektir. TKDK IPARD II Fonu hakkında başvuru rehberleri ve detaylı açıklamaların bulunuğu makalemizi buradan okuyunuz.

2016 Ziraat Bankası Hayvancılık Kredileri detaylı bilgi için tıklayınız.

TKDK IPARD II İçin Kimler Başvurabilir;
1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).
2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi veya bir daimi çalışanı, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;
Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,
Veya; Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü ibraz edilmelidir.
Veya; Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge, hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan işletmenin, kişinin adına tescil veya devir tarihini gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü’nden alınan resmi yazı ve söz konusu işletmenin en az 3 yıl aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan destekleyici belgeler (müstahsil makbuzları, aşı makbuzları vb.) ibraz edilmelidir.
Kaynak: TKDK

2016 Küçükbaş Hayvancılık İçin KOSGEB Hibe Destekleri

AK Partinin seçim meydanlarında en çok ses getiren vaadlerinden olan Genç Girişimciye 50 Bin TL Hibe 1000 Bin TL Faizsiz Kredi ve Genç Çiftçiye 30 bin TL Hibe 70 Bin TL Faizsiz Kredi için gençler sabırsızlıkla bekliyor. KOSGEB tarafından verilecek olan Krediler küçükbaş hayvancılık için de kullanılabilecektir. KOSGEB’in Hibelerine başvuru yapabilmek için öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikasını almanız gerekmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim veren iller ve tarihleri için tıklayınız.

Önemli NOT: KOSGEB Hibe Kredileri sanıldığı gibi paranın tamamı tek seferde verilmiyor. Para sizin giderlerinize göre peyder pey ödeniyor. 50.000 TL Hibenin bir kısmı kuruluş giderlerine (ruhsat, noter, muhasebe gibi), bir kısmı genel idari giderlere (elektrik, telefon..vs giderler), yaklaşık 30.000 TL side makine teçhizat giderlerini yaptığınızda ödeniyor. Lütfen KOSGEB bana 50.000 TL versin ben gidip iş kurayım diyenler boşa heveslenmesin. KOSGEB’in size vereceği danışmanla beraber iş planı hazırlayıp işinizi yürüteceksiniz. Yani KOSGEB size hem profesyonel destek hem de maddi imkan sağlayarak sizi iyi bir girişimci yapmaya çalışacaktır.

Genç Girişimcilere 50.ooo TL Hibe Krediyi kimler alabilecek? Tıklayınız.
2017 Genç Çiftçilere 30.ooo TL Hibe Krediyi kimler alabilecek? Tıklayınız.
Büyükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri ile ilgili makalemiz için tıklayınız.
Yılı Seracılık için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için tıklayınız.
Yılı Organik tarım için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için tıklayınız.
Yılı KOSGEB Hibe ve Destekleri için tıklayınız.
Evde makale yazarak ayda 500 TL ek gelir elde etmek.Tıklayınız.

2016 Kalkınma Ajansı Kredileri

Ülkemizde kurulu bulunan 26 adet Kalkınma Ajansı küçükbaş hayvancılık alanında önemli destekler vermektedir. Özellikle süt üretimi yapan işletmeler ve damızlık koç, boğa ve teke üretimine önemli destekler sağlayan Kalkınma Ajansları %35 ile %80 arasında hibe destekleri sağlayabilmektedir. Her Ajansın destek miktarı ve kapsamı değişmektedir. Kalkınma Ajansları Doğrudan Faaliyet Desteği, Faiz İndirimli veya Faizsiz Kredi Desteği, Güdümlü Proje Desteği gibi fonlarla girişimcileri desteklemektedir. Sizde ilinizin bağlı bulunduğu Kalkınma Ajansını yakından takip edip pek çok destekten faydalanabilirsiniz. Kalkıma Ajansları listesi için tıklayınız.

2016 Gıda Tarım ve Hyvancılık Bakanlığı Destekleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DAP, GAP,  KOP (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri) ve DOKAP kapsamında bulunan illerde mevcut sığır ve koyun/keçi işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek hayvanların temininin desteklenmesi amacıyla %50 Hibe Desteği sağlamaktadır. Bakanlık bu hibe programını 2014-2018 yılları arasında uygulamaya almıştır. 2015 yılı başvurularının Nisan ayında yapıldığı destek programı için 2016 başvurularının 2016 Nisan ayında açılması beklenmektedir.

Tarım Bakanlığının Küçükbaş Hayvancılık için uygulamaya koyduğu bu Hibe Destek Programı için il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılının Şubat-Mart aylarında bilgilendirmelerin yapılması beklenilmektedir.

Hibe desteği neleri kapsamaktadır?

1.Yeni ahır/ağıl inşaatı yapmak veya ahır/ağılların tadilatı yaptırma işlerinde kullanılmak üzere % 50 hibe destek kredisi verilecektir.

2.Küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin kullanımı için damızlık koç ve teke alımlarında %80 hibe destek kredisi verilecektir.

Hibe programına kimler başvurabilir?

Başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce TÜRKVET veri tabanına kayıt yaptırmış olan veya Koyun/Keçi kayıt sistemine kayıtları bulunan üreticiler ve başvuru tarihinde işletmesinde en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya an az 100 en fazla 200 baş anaç koyun/keçi bulunan işletmesi olan gerçek kişiler, tüzel kişiler  başvuru yapabilirler.

Bizi Facebook sayfamızdan takip edin ve tüm Hibe Kredi detaylarından anından haberdar olun.
<Ev Hanımları için Mikro Kredi – 1000 TL – 15.000 TL arası Mikro Kredi makalemiz için tıklayınız.

BANKALARIN SAĞLADIĞI HAYVANCILIK KREDİLERİ

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvancılık Kredileri

Ziraat Bankası Türkiye’de tarım kesimine en çok kredi sağlayan bankasıdır. Ziraat Bankası 2016 yılında da büyükbaş hayvancılık için uygun şartlarda faiz indirimli krediler sağlamaktadır.

Ziraat Bankası hem besi hem de süt üretimi için kurulacak ve mevcut durumunu büyütecek işletmelere kredi sağlamaktadır. Bunun için ön şart kurulacak işletmenin koyun için en az 50 baş, keçi için en az 25 baş hayvana sahip olmalıdır. Eğer mevcut olan işletmede hayvan sayısı bu sayıların altında ise kredi ile bu sayılara çıkarılmasını taahhüt etmelidir.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvancılık için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.

Özellikleri

Ziraat Bankası Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;

 • Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş, 9-24 aylık hayvanların alımı
 • Barınak yapımı ve tadilatı
 • Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
 • Yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ,çayır biçme makinesi, silaj makinesi alımı
 • Güneş enerji sistemi alımı
 • Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Ziraat Bankası Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredisi;

 • Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
 • Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Kaynak: Ziraat Bankası

Şeker Bank Küçükbaş Hayvancılık Kredisi

Modern Hayvancılığa Destek Şekerbank’tan!

Küçükbaş besicilik yapan müşterilerin hayvan alımı konusunda açılacak kredilerde maksimum 12 ay; barınak yapımı, tadilatı, vb. yatırım harcamalarının finansmanı için kullandırılacak kredilerde ise maksimum 60 ay vade ve yılda bir ödeme imkanı sağlanır.

Küçükbaş süt hayvancılığı yapan müşterilere hayvan alımı dahil barınak yapımı, tadilatı, vb. yatırım harcamalarının finansmanı için kullandırılacak kredilerde ise maksimum 60 ay vade ve yılda bir ödeme imkanı sağlanır.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Küçükbaş Besicilik kredilerinde hayvan alımı ile barınak yapımı ve tadilatında fatura bedelinin %75’ine kadar kredi açılabilir.

 • Kredilerimizle alınacak hayvanların Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nde Koyun/Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) olması ve en az 3 ay süreyle sisteme kayıtlı olduklarına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı getirilmesi gerekmektedir.
 • Asgari 2 yıldır Küçükbaş Süt Hayvancılığı ile uğraşan, koyunda 50, keçide en az 25 baş kapasiteye sahip ya da kullandırılacak kredi ile en az bu kapasiteye ulaşacak Küçükbaş Süt Hayvancılığı işletmeleri ile asgari 2 yıldır küçükbaş besicilik ile uğraşan ve en az 50 baş ve/veya üzeri işletmesine sahip olan ya da kullandırılacak kredi ile en az bu kapasiteye ulaşacak küçükbaş besicilik işletmeleri kredilendirilebilir.

Kaynak: Şeker Bank

Ayrıca Yapı Kredi Bankası, Deniz Bank ve Finansbank‘ta uygun koşullarda Küçükbaş hayvancılık kredisi vermektedirler. Kredi kullanırken özel bankaları da mutlaka dolaşın ve tekliflerini alın. Özel bankalar rekabetten dolayı gayet uygun imkanlar sağlayabilmektedir. Ayrıca aldığınız en uygun kredi teklifini diğer bankalara da bildirin. Bazen şubeler insiyatif kullanarak kredi faiz oranlarını daha da aşağıya düşüre bilmektedirler.

About admin

Check Also

tkdk logo

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu) Destekleri ve Hibe Kredileri

Gelişmekte olan ve yarı gelişmiş ülkelerde kent ve kırsal alanlar arasında yaşam şartları açısından pek …

11 comments

 1. Hayvancılık kredisini kosgeb veriyor mu?

 2. Kosgeb kıredi veriyor ama hayvana vermıyor. zıratt bankasından kıredı alabılmek ıcın ne kefıl ıpoteklı gostermek lazım

 3. Arıcılık yapmayı düşünenler için destekleme kapsamında Türkiyenin her tarafına satılık arı gönderimi yapmaktayız.

 4. Koyunlarimi cogaltmak ve agilimi buyutmek istiyorum bunun icin kredi istiyorum nasi yapacam?

 5. Büyük baş hayvancılık yapmak istiyorum bunun için nasıl yardım alabilirim

 6. Kredi veren bankalara başvurarak hayvan kredisi alabilirsiniz.

 7. İlginç! Bu işin öncülerinden biri Tarım Kredi Kooperatifleri iken o Kuruma yer verilmemiş!!!

 8. DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN 0530 064 03 35 NUMARADAN ULAŞIM SAĞLIYABİLİRSİNİZ
  ( HAYVAN DESTEĞİ , YENİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ , MEVCUT İŞLETME DESTEĞİ , SERACILIK DESTEĞİ , PROJE YAZILIMI )
  KOBİ KALKINMA YETKİLİSİ NİLAY

 9. neyapmam lazım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir